Đầu đĩa DVD/CD

Đầu cd 2 din JVC KW-R500
Đầu cd 2 din JVC KW-R500 Mã hàng: 2043 Call
Đầu cd 2 din JVC KW-R700BT
Đầu cd 2 din JVC KW-R700BT Mã hàng: 2242 Call
Đầu cd 1 din JVC KD-R746BT
Đầu cd 1 din JVC KD-R746BT Mã hàng: 2241 Call
Đầu cd 1 din JVC KD R445
Đầu cd 1 din JVC KD R445 Mã hàng: 2240 Call